header-background
sr-lang-icon
en-lang-icon

Carinjenje

customs-warehouse
  • Carinjenje robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz / izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe)
  • Prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor
  • Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe
  • Stručni saveti i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi
  • Korišćenje pojednostavljenih carinskih procedura i informacionih tehnologija u carinskim postupcima
  • Zastupanje u postupku naknadne kontrole i reklamacije carinskih dokumenata
  • Izrada zahteva i stručna pomoć u carinskom, upravnom i prekršajnom postupku
  • Izrada tranzitnih dokumenata na graničnim prelazila, posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki)
  • Usluga korišćenja bankarske garancije za obezbeđenje naplate carinskog duga

SERTIFIKATI

 

PARTNERI

KONTAKTIRAJTE NAS

PRATITE NAS